Menu
Als complementaire therapeute ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).
Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.
Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd.

De VBAG zet zich in om de Complementaire Geneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven en zij zoeken daartoe actief het overleg met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen.
Een therapeut die aangesloten is bij de VBAG, voldoet aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen, denk daarbij aan opleiding (hbo niveau), bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed of belofte, praktijkvoering (en -vaardigheid), patiëntencontact en een aantal verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties.
In verkeer met mijn patiënten/ cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht en tuchtregeling van de VBAG / RBCZ.
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ 


VBAG licentienr.: 21602014 
AGB-code: 90101888 
AGB-praktijkcode: 90061403 
CBP nr.: m1602310 
RBCZ registratienr: 912129R
IBAN: NL02RBRB093 98 04 867
K.v.K. nr: 54986869
BTW-nr: NL 155 62 18 16
Prestatiecode: 24005

VBAG logo zwarte letters2022RBCZ logo voor lichte achtergrond 2022
TCZ2022
Adres:
Oude Rijksweg Noord 18
6114 JD Susteren

Email: info@praktijk-energetische-geneeskunde-hypnotherapie.net
website: www.praktijk-energetische-geneeskunde-hypnotherapie.net
Tel.nr.: 046 - 426 5023
KvK.nr: 54986869

Klik hier voor een plattegrond of routebeschrijving
U kunt de praktijkassistente bereiken op maandag en donderdag tussen 13.30u en 17.00u.

Mocht u op een ander tijdstip bellen kan het zijn dat zij u niet persoonlijk te woord kan staan. Spreekt u dan alstublieft uw naam en telefoonnummer in, dan belt zij u graag zo spoedig mogelijk terug.

Log In or Register